Två poliser i ett samhälle

Råd för framtiden 2020

Råd för framtiden är Brottsförebyggande rådets nationella konferens om lokalt brottsförebyggande arbete. Denna gång arrangeras den i samarbete med Gävle kommun, och äger rum på Gävle Konserthus den 26–27 mars 2020.

Råd för framtiden – Brottsförebyggande arbete 2.0!

År 2020 är det 20:e gången gillt för vår konferens om brottsförebyggande arbete – ständigt ett ämne i tiden – med ambitionen att ge råd för framtiden. Denna gång med fokus på innovation!

Hur kan vi arbeta på nya sätt? Hur kan vi hitta nya lösningar? Hur utvecklar vi det brottsförebyggande arbetet? Hur anpassar vi det till olika förhållanden? Hur får vi någon att vilja göra rätt, och hur kan vi använda nya tekniska lösningar?

I årets program ingår dessutom presentationer om situationella åtgärder mot droghandel, hur man kan skapa digitala lägesbilder med små resurser och om evidensbaserade metoder kan användas när verkligheten ser annorlunda ut.

Med Råd för framtiden 2020 hoppas vi, för 20:e gången, kunna ge inspiration till innovation, kunskap och – inte minst – tid för nätverkande och erfarenhetsutbyte. För ett brottsförebyggande arbete 2.0.

Varmt välkomna!

09.00–10.30 Registrering

10.30–10.45 Välkomsthälsningar (Gevaliasalen)

 • Åsa Wiklund Lång, kommunstyrelsens ordförande, Gävle kommun
 •  Kristina Svartz, generaldirektör, Brottsförebyggande rådet (Brå)

10.45–11.30 Användbar evidens (Gevaliasalen)

Att använda evidensbaserade metoder är inte alltid så lätt i praktiken. Därför anpassas metoderna ofta. Vad händer då? Kan man lita på att insatserna är säkra och hjälper? Eller fungerar de kanske till och med bättre?

 • Ulrica von Thiele Schwarz, legitimerad psykolog, professor i psykologi vid Mälardalens högskola

11.30–12.30 Lunch med efterföljande kaffe i utställningen

12.30–13.30 Att studera (o)trygghet – konsekvenser och orsaker (Gevaliasalen)

Otrygghet kan bero på många faktorer och kan begränsa vardagen. Hur kan brottsförebyggande åtgärder eller insatser påverka upplevelsen av trygghet?

 • Anna-Karin Ivert, docent i kriminologi, Malmö universitet
 • Marie Torstensson Levander, professor, Institutionen för kriminologi, Malmö universitet

13.30–13.55 Tillsammans mot brott (Gevaliasalen)

 • Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister

13.55–14.25 Fika i utställningen

14.25–15.00 Idén om det ensamma geniet är en myt (Gevaliasalen)

Vad sägs om en digital plattform där invånare eller andra målgrupper involveras i utvecklandet av lösningar på samhällets utmaningar? När teknik möter praktik – praktiska exempel på hur digitala plattformar har använts och kan användas.

 • Stefan Aaröe, VD, Idea Nation
 • Arvid Björkström, CTO, Idea Nation

15.00–15.15 Förflyttning till parallella sessioner

15.15–16.30 Parallella sessioner

 • Alla sessioner har ett begränsat antal platser och vi tillämpar principen ”först till kvarn”. Föranmälan är nödvändig, och görs i samband med anmälan till konferensen.
 1. Från orsaksanalys till framgångsrik insats (Bo Linde-salen)
 2. Evidensbaserat arbete, hur funkar det hos polisen? (Imagine)
 3. Situationella insatser mot droghandel (Furusalen, c:a 5 min. bort)
 4. Kreativa lösningar på vanliga brottsproblem (Tamburinen)
 5. Digitaliserad lägesbild på enkelt vis (Suite Boulogne)
 6. Workshop: Möt en expert – lös en utmaning (Solitude)
 7. Hur förebygger vi att barn och ungdomar begår brott? (Gevaliasalen)
 8. Studiebesök: Insatser för ett tryggare Nordost (Buss, se nedan)
  OBS! Busstransport från Gävle Konserthus till Nordost. Bussen avgår utanför Konserthuset, klockan 15.00. Bussen väntar inte på eftersläntrare!

18.00–18.30 Busstransport till jubileumsmiddagen

Bussar till middagen avgår från Clarion Hotel Winn respektive Scandic Gävle Väst, klockan 18.00. Bussar tillbaka från Gasklockorna går ungefär var 15:e minut mellan klockan 22.00 och 00.30, till Clarion Hotel Winn.

 • Observera att du måste vara föranmäld till middagen om du vill gå.

18.30–19.00 Fördrink i Gasklockorna

19.00–01.00 Jubileumsmiddag i Gasklockorna


Detta program kan komma att ändras.

08.00–08.30 Registrering för de som endast deltar dag 2

08.30–09.45 Parallella sessioner

 • Alla sessioner har ett begränsat antal platser och vi tillämpar principen ”först till kvarn”. Föranmälan är nödvändig, och görs i samband med anmälan till konferensen.
 1. Från orsaksanalys till framgångsrik insats (Bo Linde-salen)
 2. Evidensbaserat arbete, hur funkar det hos polisen? (Imagine)
 3. Situationella insatser mot droghandel (Furusalen, c:a 5 min. bort)
 4. Kreativa lösningar på vanliga brottsproblem (Tamburinen)
 5. Digitaliserad lägesbild på enkelt vis (Suite Boulogne)
 6. Workshop: Möt en expert – lös en utmaning (Solitude)
 7. Hur förebygger vi att barn och ungdomar begår brott? (Gevaliasalen)
 8. Studiebesök: Insatser för ett tryggare Nordost (Buss, se nedan)
  OBS! Busstransport från Gävle Konserthus till Nordost. Bussen avgår utanför Konserthuset, klockan 08.15. Bussen väntar inte på eftersläntrare!

09.45–10.15 Fika i utställningen

10.15–11.05 Våld i nära relationer – storstad kontra glesbygd (Gevaliasalen)

Förutsättningarna för att arbeta förebyggande, ingripa eller söka hjälp skiljer sig åt beroende på geografiskt läge. Hur stora är skillnaderna? Och hur ska man jobba?

 • Susanne Strand, docent i kriminologi, Örebro universitet

11.05–11.30 Polisens roll i det brottsförebyggande arbetet (Gevaliasalen)

Polismyndigheten har ett viktigt brottsförebyggande uppdrag, inte minst i samverkan med kommunen. Vad görs idag och vad kan vi förvänta oss framöver?

 • Anders Hall, utvecklingschef, Noa/Polismyndigheten

11.30–12.30 Lunch med efterföljande kaffe i utställningen

12.30–13.00 Samtal på scen: Polisen satsar – kan kommunerna möta upp? (Gevaliasalen)

Polismyndigheten ska växa fort de kommande åren. Hur rustade är kommunerna för att leva upp till polisens satsning? Vad kan vi förvänta oss av kommunen och polisen?

 • Greta Berg, expert, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 • Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, Högskolan i Gävle
 • Anders Hall, utvecklingschef, Noa/Polismyndigheten

13.00–13.45 Brottsförebyggande nudging – kan beteendevetenskap bekämpa brott? (Gevaliasalen)

En kort föreläsning om metoden nudging, om dess bakgrund och med exempel på hur man kan arbeta, utifrån några av de brottsförebyggande interventioner som visat sig ha en starkt positiv effekt.

 • Niklas Laninge, psykolog, författare, chef för PBM:s avdelning för ”behavioral insights

13.45–14.00 Avslutande reflektioner och summering av dagarna (Gevaliasalen)

 • Kristina Svartz, generaldirektör, Brottsförebyggande rådet (Brå)

14.00 Slut på konferensen


Detta program kan komma att ändras.

 • För att få ut det mesta möjliga av konferensen, rekommenderar vi att du läser beskrivningarna av sessionerna innan du väljer vilka du vill anmäla dig till.
 1. Från orsaksanalys till framgångsrik insats
  En bra orsaksanalys är grundläggande för att nå framgång i det brottsförebyggande arbetet. Men vad händer sedan? Falkenberg och Vårgårda är två goda exempel på kommuner där orsaksanalyserna bland annat lett till strategiska beslut och framgångar.
  Robert Hagström, folkhälsostrateg, Vårgårda kommun
  Robert Möörk, kommunpolis, LPO Alingsås, Polismyndigheten
  Anneli Svensson, kommunpolis, LPO Falkenberg, Polismyndigheten
  Moderator: Anders Green, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå)

 2. Evidensbaserat arbete, hur funkar det hos polisen?
  Hur villiga är ingripandepoliser att arbeta efter evidensbaserade metoder, och hur får de stöd i det arbetet? Hör om de nya regionala brottsförebyggande samordnarnas uppdrag, hur det är kopplat till medarbetarna och hur det slutligen kan komma till nytta i samverkan med kommunerna.
  Anna-Lena Beutgen, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå)
  Mats Trulsson, brottsförebyggande samordnare, polisregion Syd, Polismyndigheten
  Patrik Vallin, regional samordnare, polisregion Bergslagen, Polismyndigheten
  Moderator: Carl Gynne, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå)

 3. Situationella insatser mot droghandel
  Narkotikabrott är ofta i fokus för det lokala brottsförebyggande arbetet, ett förebyggande arbete som kan breddas. Under sessionen presenteras två metodstöd som kommun och polis tillsammans kan använda för att förebygga och försvåra att droghandel etableras.
  Fredrik Granhag, samordnare brottsförebyggande arbete, Länsstyrelsen i Västra Götaland
  Lennart ”Lelle” Karlsson, kommissarie, polisregion Stockholm, Polismyndigheten
  Charlotta Thodelius, projektutvecklare, Säkra Platser Väst/URBSEC, doktor i arkitektur, Chalmers tekniska högskola
  Moderator: Charlotta Gustafsson, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå)

 4. Kreativa lösningar på vanliga brottsproblem
  Många medborgarlöften och problembilder beskriver otrygga busstationer, skadegörelse på skolor och stök på bibliotek. Men hur löser man det? Här presenteras tre exempel på hur man löst problemen, med befintliga resurser.
  Johanna Galfvensjö, fastighetsförvaltare, Gavlefastigheter Gävle kommun AB
  Jenny Granberg, ungdomsbibliotekarie, Stockholms stadsbibliotek
  Maria Lorentzon, bibliotekarie, Stockholms stadsbibliotek
  Bo Hammerin, brottsförebyggande strateg, Norrtälje kommun
  Jesper Emilsson, kommunpolis, LPO Norrtälje, Polismyndigheten
  Carola Wiklund, kommunpolis, LPO Norrtälje, Polismyndigheten
  Moderator: Linda Lindblom, projektledare, Brottsförebyggande rådet (Brå)

 5. Digitaliserad lägesbild på enkelt vis
  Många kommuner saknar program för att göra digitala lägesbilder. Är det kört då? Knivsta och Kungälv är två kommuner som gör digitala lägesbilder med befintliga resurser.
  Ida Larsson, samordnare integration och folkhälsa, Knivsta kommun
  Maria Lindbäck, biträdande säkerhetschef, Knivsta kommun
  Robert Andersson, utvecklingsledare trygghet, Kungälvs kommun
  Christian Nordén, tf kommunpolis, LPO Kungälv/Ale, Polismyndigheten
  Moderator: Jenny Viström, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå)

 6. Workshop: Möt en expert – lös en utmaning
  Till denna workshop kan du ta med en vardaglig utmaning i ditt brottsförebyggande arbete. Du får chansen till ett mycket konkret erfarenhetsutbyte, genom att också du får bidra till lösningen på någon annans utmaningar, det är alltså du som är experten för någon annan. Om du anmäler dig till den här workshoppen kommer du inför konferensen att få skicka in en konkret beskrivning av din utmaning i en särskild mall.
  Moderator: Karin Svanberg, enhetschef, Brottsförebyggande rådet (Brå)

 7. Hur förebygger vi att barn och ungdomar begår brott?
  Brottsförebyggande arbete runt ungdomar är ett ständigt aktuellt och efterfrågat område. Under sessionen kommer lokala framgångsrika exempel och forskare att belysa vad som är verksamt för att förebygga ungdomsbrottslighet.
  Aweis Abdulkadir, verksamhetsansvarig, Fryshuset
  Anna-Karin Ivert, docent i kriminologi, Malmö universitet
  Beston Kalefa, ungdomscoach, Tegelbruket
  Jenny Langguth, MST-Teamledare, socialförvaltningen i Halmstad
  Liselotte Persson Öhrn, utredare, Socialstyrelsen
  Maj Pettersson, projektledare och sakkunnig ungas delaktighet, Fryshuset
  Moderator: Christina Söderberg, projektledare, Brottsförebyggande rådet (Brå)

 8. Studiebesök: Insatser för ett tryggare Nordost
  Stadsdelen Nordost är ett miljonprogramområde i Gävle som befinner sig i slutfasen av en stadsdelsförnyelse. Parallellt har det sociala projektet Hållbart Nordost pågått. Där har det allmännyttiga bostadsföretaget Gavlegårdarna bland annat jobbat med frågor som rör trygghet. Här får du höra hur gått, från låga resultat i nöjdkundindex till tryggt och snyggt! Besöket innebär en kortare bussresa och en promenad i cirka 50 minuter, så klä dig efter väder!
  Andreas Bergström, trygghetsanvarig, AB Gavlegårdarna
  Jeanette Jansson, bosocial samordnare, AB Gavlegårdarna
  Jörgen Larsson, bovärd, AB Gavlegårdarna
  Markus Strömbergsson, bosocial chef, AB Gavlegårdarna
  Fiona Tranberg, projektledare, AB Gavlegårdarna

Råd för framtiden 2020 är nu fullbokad!

Väntelista

Det finns inte några ytterligare platser till konferensen, men vid avbokningar kommer vi att kontakta personer på konferensens väntelista. Dessa reservplatser kommer då i första hand inte att fördelas i turordning, utan med en strävan att uppnå maximal geografisk och yrkesmässig spridning bland deltagarna. Besked om plats meddelas löpande, dock senast den 14 februari.

För att komma med på väntelistan, fyll i dina kontaktuppgifter här:

Kan ni utöka antalet deltagarplatser till kommande år?

Nej, vi kan tyvärr inte erbjuda fler platser utan att ändra formatet på konferensen. Vi vill behålla den storlek konferensen har idag, både för att kunna fortsätta erbjuda en kostnadsfri konferens, med befintlig budget, och för att konferensen ska kunna fortsätta att flytta runt till olika städer i Sverige, varje år. I många städer är utbudet av lokaler och hotellrum begränsat, så ett utökat antal deltagare skulle innebära att fler städer inte skulle ha de rent praktiska förutsättningar som konferensen kräver.

Kan jag ta del av konferensen på annat sätt?

Här på Brås webbplats direktsänds de sessioner som äger rum i plenum samt de parallella sessionerna Hur förebygger vi att barn och ungdomar begår brott? (torsdag) och Kreativa lösningar på vanliga brottsproblem (fredag). Följ också rapportering från konferensen via twitter #rådförframtiden.

Kort efter konferensen kommer du att kunna se samtliga sessioner här på webben (med undantag för workshoppen Möt en expert – lös en utmaning och studiebesöket Insatser för ett tryggare Nordost).

Övrig information

Fram till början av februari kommer flera hotell nära konferensanläggningen att erbjuda ett antal rum för i första hand konferensdeltagare. Därefter kommer denna pott att reduceras successivt. Vi rekommenderar er att boka rum så tidigt som möjligt, inte minst för att antalet hotellrum i Gävle är begränsat. Varken Brå eller hotellen kan garantera hur länge det finns tillgängliga rum.

I samband med konferensen arrangerar vi en posterutställning för att sprida goda erfarenheter om pågående projekt och aktuell forskning inom brottsförebyggande arbete. Ta chansen att presentera det arbete ni gjort för drygt 600 andra lokala, regionala och nationella brottsförebyggare i Sverige.

Vill du vara med i posterutställningen? Välkommen att mejla in en kort presentation om ert arbete till rff@bra.se, senast den 31 januari 2020. Vi återkommer med besked om din poster har blivit accepterad. Som posterpresentatör är du garanterad en plats på konferensen.

Se vad deltagarna tyckte om 2018 års konferens

På Råd för framtiden i Örebro den 19-20 april 2018 träffades 600 av landets brottsförebyggare för att få praktisk kunskap i vardagen. Här berättar några av deltagarna om vad som togs upp under dagarna. (7 min)

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-19