Brott mot äldre

Om utsatthet och otrygghet

Denna kartläggning ger en bild av omfattningen och karaktären av äldres utsatthet för olika typer av brott, men även deras oro för brott och otrygghet.

ISBN: 978-91-87335-99-0
Pris för tryckt rapport 278 SEK inkl. moms
Lägg till

Andelen äldre i befolkningen fortsätter att öka. Ändå har kunskapen varit begränsad om äldres utsatthet för brott. Med denna rapport vill Brå fylla kunskapsluckan och bidra med ett underlag inför kommande satsningar på att förebygga brott mot äldre och öka tryggheten i deras vardag.

Kartläggningen ger en bild av omfattningen och karaktären på de brott som drabbar äldre kvinnor och män. Den beskriver deras utsatthet för brott, och belyser deras otrygghet och oro.

Till grund för rapporten har Brå analyserat resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU), granskat polisanmälningar och genomfört intervjuer med brottsutsatta. Rapporten vänder sig till rättsväsendet och myndigheter som arbetar med äldrefrågor, men även olika intresseorganisationer och en intresserad allmänhet.

Fakta om publikationen

ISBN 978-91-87335-99-0
URN:NBN:SE:BRA-764
ISSN 1100-6676
Rapport: 2018:7

© Brottsförebyggande rådet 2018
Författare: Klara Hradilova Selin och Monika Sellgren Karlsson

Kundkorg

Summa: