Omslaget till kortanalysen Tid för brott

Tid för brott

Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott?

Denna kortanalys beskriver när under dygnet och under vilka dagar på året som det sker flest fall av anmäld misshandel, olaga hot, personrån och inbrottsstöld. Analysen ger en allmän kunskapsbild av när brott begås och hjälper polisen att identifiera tider då många brott begås.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Resultaten bygger på uppgifter ur anmälningsstatistiken. Statistiken över anmälda brott belyser inte antalet brott som begås i samhället, utan hur många brott som blir ärenden för polisen att hantera. Den statistiken är därför främst till för analyser av anmälningar och polisens arbetsbörda, inte av själva brottsligheten. En konsekvens av ovanstående är att läsaren måste vara medveten om att det som genomgående beskrivs som antalet brott och andelar av brotten inte avser det faktiska antalet brott som begås, utan de facto enbart de brott som kommer till polisens kännedom och föranleder att en brottsanmälan upprättas.

Fakta om publikationen

Författare: Johanna Olseryd
Publikationsår: 2014
Kortanalys: 4/2014

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-570

Kundkorg

Summa: